Chi tiết sản phẩm

  • VGS-10x Chỉ thị sinh học cho tiệt trùng ướt, dạng huyền phù 10mL

VGS-10x Chỉ thị sinh học cho tiệt trùng ướt, dạng huyền phù 10mL

Mã sản phẩm

VGS-10x

Nhà sản xuất

Crosstex

Tình trạng

5

Giá

Liên hệ

Thông tin đặt hàng

Hỗn dịch bào tử – 10 mL

Geobacillus stearothermophilus Cell Line 7953

Mã hàng Mã cũ (NAMSA) Mật độ bào tử / 0.1 mL
VGS-102 SUS-02 102
VGS-103 SUS-03 103
VGS-104 SUS-04 104
VGS-105 SUS-05 105
VGS-106 SUS-06 106
VGS-107 SUS-07 107
VGS-108 SUS-08 108

 

Crosstex sản xuất một dải rộng các chỉ thị sinh học dạng huyền phù dùng trong quá trình tiệt trùng hơi nước. Chỉ thị sinh học dạng hỗn dịch bào tử là các hỗn dịch tinh khiết bào tử với các đặc tính chịu đựng đã biết và một dải các mức mật độ bào tử đã được chuẩn hóa trong mỗi 0.1mL.

  • Mỗi lọ chứa 10mL hỗn dịch. Dịch pha loãng chứa ethanol 20%.
  • Cho phép cấy trực tiếp lên mẫu, đặc thù để xác nhận độ tiệt trùng của dụng cụ ở nơi mà một thẻ bào tử chỉ thị sinh học thông thường không thể sử dụng được.
  • Có thể được dùng cho nhiều loại thử nghiệm vi sinh khác bao gồm nghiên cứu hiệu quả làm sạch, phần trăm thu hồi vi sinh vật tạp nhiễm (Bioburden) và thử nghiệm ức chế vi khuẩn / nấm (BF).

 

Tiêu chuẩn kỹ thuật 

Quá trình xử lý Hơi nước
Chủng vi sinh Geobacillus stearothermophilus Cell Line 7953
Chỉ dẫn sử dụng Chỉ thị sinh học dạng hỗn dịch bào tử là các hỗn dịch bào tử được chuẩn hóa thích hợp cho việc cấy trực tiếp lên mẫu cho các thử nghiệm độ tiệt trùng, vi sinh vật tạp nhiễm và ức chế vi khuẩn.

Các chỉ thị sinh học dạng hỗn dịch bào tử được dán nhãn chỉ dùng cho các ngành sản xuất công nghiệp.

Dung tích hỗn dịch 10 mL - Dịch pha loãng chứa ethanol 20%
Đóng gói Lọ thủy tịnh có nắp vặn và màng ngăn chuẩn dược khoa
Phù hợp tiêu chuẩn ISO 11138-1 Tiệt trùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Chỉ thị Sinh học - Phần 1: Yêu cầu chung

USP

Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất
Điều kiện bảo quản Giữ mát ở 2°C ~ 8°C

 

Tài liệu kỹ thuật

52ff0e80b07d28b590bbc4b30befde52 TDS – Spore Suspensions G. stearothermophilus Cell Line 7953 (VGS-10x) Rev. 1.0

Các sản phẩm khác