Liên hệ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC AN NHIÊN

Địa chỉ: 524/17 Phan Xích Long, Phường 3, Q. Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 360 62 809 

Email: po.annhien@gmail.com

Web: www.annhien.com.vn